โรงเรียนแสงทองวิทยา

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2566

 สมัครเลยตอนนี้      ดูหลักสูตร


หลักสูตรของโรงเรียน

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของโรงเรียนแสงทองวิทยา จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัด และได้เลือกเรียนหลักสูตรตามความถนัดของนักเรียนเอง

ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)

General Program (GP)
Mini English (Mini)
Intensive English Program (IEP)

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

Science-Math-English แสงทอง-ธิดา (SME ST-TN)
Science-Math-English แสงทอง (SME BOY)
Science-Math Program (SMP)
Mini English (Mini)
เตรียมนายร้อย (SMC)
Innovation Program (INP)

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)

Science-Math-English แสงทอง-ธิดา (SME ST-TN)
Science-Math-English แสงทอง (SME BOY)
เตรียมแพทย์
วิทย์-วิศวะ
วิทย์-คอมฯ
วิทย์-คณิต
อังกฤษ-คณิตรับสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนแสงทองวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ป.1 - ม.6
ทั้งประจำ และไปกลับ

** ผู้ปกครอง กรุณาศึกษารายละเอียดและกำหนดการ จากประกาศรับสมัคร **
  กรอกแบบฟอร์มการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป...

ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยระบบจะเปิดและปิดรับสมัครอัตโนมัติตามประกาศของทางโรงเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลต่อการสมัครของนักเรียนเอง

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ดังนี้

  • บัตรเครดิต/เดบิต
  • QR Code
การชำระเงินทุกช่องทาง หลังจากท่านทำรายการสำเร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ทันที

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้งในปัจจุบัน ทางโรงเรียนจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบในภายหลัง

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักจากยืนยันการชำระเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ทางโรงเรียน จะประกาศให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบในภายหลัง เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ พร้อมเอกสารประจำตัวสำหรับยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

** รหัสประจำตัวประชาชน ให้กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักติดกัน **
** กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติ ให้กรอก Passport No. ทั้งตัวอักษรและตัวเลข **

ติดต่อโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนแสงทองวิทยา
145 ถนนธรรมนูญวิถี
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7424-4733, 0-7424-4736, 0-7423-5101
โทรสาร 0-7423-7506